A nyomásszenzor hatása a roncsolási hőmérsékletre – III. rész

Ultraclave Az analitikus gyakran nagyobb mintabeméréssel lenne elégedett, mint a roncsolóedényzethez – a készülék gyártója által – ajánlott legnagyobb bemérhető tömeg.
Csodák nyilván nincsenek, így a passzív védelemmel felszerelt edényzetek használatánál meg kell elégednie a javasolt beméréssel. A Milestone eszköztárában szerepel a „Külső nyomáskontroll” nevű tartozék, amely az ETHOS-ban alkalmazott programozható felfűtési sebességgel, valamint az MDR-technológiájú edényzettel együtt további lehetőséget nyújt a felhasználónak a minta tömegének növelésére.

A nyomásszenzor hatása a roncsolási hőmérsékletre – II. rész

burst disc működése Az előző számban megismerkedtünk a nyomáskontrollal védett, szakadó szelepes (passzív védelem) mikrohullámú zárt roncsoló edényzetek teljesítmény-korlátaival. Röviden összefoglalva: roncsoló-edényt 30 bar-körüli nyomáson megnyíló burst-disk, vagy membrán védi a túlnyomástól. Azért, hogy ez a védelem ne lépjen működésbe (ne fújjon le az edény), egy második védelmet – nyomáskontrolt – is használunk, amely viszont csak 20 bar-ig engedi fejlődni a nyomást. A nyomáskontrol hatására az edény teljesítménye jelentősen lecsökken. Ennek eredménye a kisebb bemérhető mintatömeg, vagy a szükségesnél alacsonyabb roncsolási hőmérséklet.

Laboratóriumi autoklávok új generációja

Az autoklávok – a feladatuk természetéből adódóan – erős felépítésű, robosztus készülékek, amelyek egyben igen hosszú élettartamúak. Mivel a laboratóriumok akkreditálása során egyre inkább felmerül a sterilizálási folyamat dokumentálásának igénye, melyet a régi (általában manuális) készülékekkel problematikus megoldani a felhasználónak előbb-utóbb el kell gondolkodnia az autokláv lecserélésén.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |